Waarom

Waarom? En waarom nu?

De verwachtingen ten aanzien van de lokale besturen zijn de laatste jaren sterk toegenomen:

  • steeds meer bevoegdheden vanuit de Vlaamse overheid worden gedecentraliseerd naar de lokale besturen. Ook de afbouw van de provincies zorgt voor bijkomende taken voor de gemeenten;
  • de maatschappelijke uitdagingen worden steeds complexer;
  • burgers hebben terechte verwachtingen op heel verschillende domeinen: veilige en aantrekkelijke dorpskernen, mogelijkheden voor vrije tijdsbeleving, online dienstverlening, snelle communicatie,….

Meer verantwoordelijkheden voor de lokale besturen juichen we toe, ware het niet dat de middelen niet in dezelfde mate volgen. De verhouding tussen de taken en de beschikbare middelen (geld en personeel) staan met andere woorden onder sterke spanning. Dat ervaren overigens niet alleen Zingem en Kruishoutem.

Op dit moment zijn Zingem en Kruishoutem twee financieel gezonde gemeenten met elk een goed uitgebouwde dienstverlening en een degelijke infrastructuur. Dit moeten we niet alleen vandaag maar ook morgen kunnen garanderen. Daarom willen we een fusie tussen Kruishoutem en Zingem ernstig onderzoeken. Minister Homans ondersteunt overigens besturen die inzetten op vrijwillige fusie.

DE DRIE BELANGRIJKSTE VOORDELEN VAN EEN VRIJWILLIGE FUSIE

Vandaag kunnen we zelf kiezen… morgen beslissen anderen misschien voor ons?
Nu hebben we nog de unieke kans om voluit te gaan voor het samenbrengen van twee gelijkaardige besturen en zo te verzekeren dat we ons landelijk karakter kunnen behouden. Morgen hebben we die kans misschien niet meer …

Een vrijwillige fusie is goed nieuws voor de gemeentekas en dus ook voor u!
Om de gemeenten over de streep te trekken, garandeert Vlaanderen een schuldovername van 500 euro per inwoner voor vroege beslissers. Met 15.667 inwoners (Zingem telt 7.535 inwoners en Kruishoutem 8.132 inwoners)  vermindert onze gezamenlijke financiële schuld met 7.833.500 euro.  Hierdoor zou de nieuwe fusiegemeente quasi schuldenvrij zijn!

Een efficiënt en krachtig gemeentebestuur, daar gaan we voor!
Een ééngemaakte, gestroomlijnde dienstverlening die dicht bij de burger blijft staan, zorgt ervoor dat we financieel gezond blijven en dit is ten voordele van ons allemaal: onze gezinnen, buren, scholen, verenigingen … Het blijvend garanderen van een goede dienstverlening op de huidige locaties blijft een topprioriteit.

foto-burgemeesters-1-300x273