Traject

Onderzoek vooraleer te beslissen over fusie

De beslissing tot fusie zal niet lichtzinnig worden genomen. Er wordt intensief overleg voorzien met de medewerkers, de inwoners zullen worden gehoord en specialisten zullen mee waken over een goed verloop.

Kruishoutem en Zingem hebben inmiddels IDEA Consult aangezocht om de voor- en nadelen van fusie in kaart te brengen. IDEA Consult is een gespecialiseerd adviesbureau dat op dit moment een gelijkaardig onderzoek doet voor de gemeenten Meeuwen-Gruitrode en Opglabbeek (Limburg). Het fusiedossier dat door IDEA wordt opgesteld, moet uitwijzen op welke manier een fusie kan bijdragen tot het verhogen van de bestuurskracht.

IDEA voorziet drie fases:

 1. Fase 1: analyse- en benchmarking van de twee besturen (september-otober 2016)
  • De twee besturen worden ondersteund in een zelfevaluatie van hun bestuurskracht.
  • Deze zelfevaluatie wordt aangevuld met interviews en een workshop in de beide besturen.
  • Het resultaat is een analyse- en benchmarkrapport dat een overzicht biedt van de karakteristieken, troeven en beperking van elk bestuur.
 1. Fase 2: in beeld brengen van de potentiële meerwaarden van fusie (oktober-november 2016)
  • Op basis van verschillende gemeenschappelijke workshops worden de opportuniteiten voor beide gemeenten geïdentificeerd en verdiept.
  • De conclusies uit deze besprekingen worden gebundeld in een perspectiefnota.
  • Deze perspectiefnota vormt de basis voor de beslissing over de fusie in beide colleges van burgemeester en schepenen.
 1. Fase 3: opstellen van een stappenplan voor de komende maanden en jaren (november 2016)
  •  In dit actieplan wordt verduidelijkt welke beslissingen en acties er moeten ondernomen worden om tot een succesvolle fusie te kunnen komen.

Op basis van het onderzoek, zullen de gemeenteraden van Kruishoutem en Zingem zich in december 2016 principieel uitspreken over een bestuurlijke fusie.

Doorheen dit hele proces is de dialoog de ‘rode draad’.

Eind september zijn er 3 succesvolle hoorzittingen doorgegaan. Daar kwamen heel wat positieve geluiden, maar ook veel kritische vragen naar voor. Op deze vragen worden nu antwoorden gezocht. Via de FAQ op www.fusiekz.be kan je al heel wat vragen en antwoorden terugvinden. Ook nieuwe vragen kan je via de website steeds stellen.

Omdat we merkten dat op de hoorzitting relatief weinig jongeren aanwezig waren, wordt ook een dialoogmoment voorzien, specifiek voor de jeugd. Dat gebeurt in samenwerking met beide jeugdraden. Bedoeling is dat zowel de leiding van alle jeugdverenigingen, maar ook de niet-georganiseerde jeugd daar met zijn vragen of opmerkingen terecht kan.

Ondertussen wordt ook het middenveld in onze gemeentes betrokken in deze oefening. Via de adviesraden (cultuur- jeugd-, milieuraad, enz.) wordt gepeild naar de verwachtingen, vragen, en opmerkingen van onze verenigingen bij de fusie-intentie. Als de gemeenteraden in december principieel groen licht geven, zal in het voorjaar van 2017 ook voor het eerst gezamenlijk vergaderd worden door de adviesraden. We plannen dan dus ontmoetingen met de vertegenwoordigers van beide gemeentes in alle adviesraden.

De politieke dialoog wordt ook opgevoerd. Op de gemeenteraden wordt vanaf nu telkens een stand van zaken gegeven van de werkzaamheden. In oktober gaat ook een eerste vergadering door met de fractieleiders en voorzitters van alle in de gemeenteraad verkozen partijen, over de grenzen van meerderheid en oppositie dus. In december moet principieel beslist worden over de fusie-intentie. Maar ook daarna zal elke partij betrokken blijven in het proces, indien de gemeenteraden in december aldus beslissen.

Ook alle personeelsleden van beide gemeentes worden betrokken in dit proces. Hun kennis en ervaring is essentieel. Daarom wordt in november voor het eerst een ontmoetingsmoment georganiseerd voor alle medewerkers. Ondertussen zijn ook de managementteams van beide gemeentes bij elkaar geweest en zijn werkgroepen rond de meest prangende thema’s (afvalbeleid, financiën,…) opgestart.

Alle inwoners zijn en blijven welkom met suggesties, opmerkingen en vragen. Dat kan bijvoorbeeld via de zitdagen van de leden van de beide schepencolleges of via mail langs vragen@fusiekz.be. Via de informatieblaadjes en de websites van de beide gemeentes zal regelmatig ook informatie te vinden zijn over het fusie-proces.

 

Idea Consult