Profiel

Wat verbindt ons?

gemeentehuis

dienst-vrije-tijd-jeugd-info2De profielen van Zingem en Kruishoutem sluiten inzake bevolkingsgrootte, maar ook sociologisch dicht bij elkaar aan. Ze hebben een ruime gemeenschappelijke grens en er is ook de gemeenschappelijke geschiedenis van Huise en Lozer, die gescheiden werden bij de fusies van 1976. Kruishoutem en Zingem vormen samen het kanton Kruishoutem. Ook de authentieke inborst, de nuchterheid en de positieve instelling hebben de inwoners gemeen.

Beide gemeenten maken deel uit van tal van gemeenschappelijke regionale en  intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals Eandis, Farys, de Politiezone Vlaamse Ardennen, de brandweerzone, de intercommunale Solva,etc.

Ook op andere vlakken wordt er al stevig samengewerkt: zo wordt het woonzorgcentrum in Huise en dat in Kruishoutem beheerd door dezelfde vzw. Ondernemers uit Zingem zijn aangesloten bij Unizo Kruishoutem. De vrije kleuterschool van Lozer heeft een hechte samenwerking met de vrije lagere school van Huise. De inwoners van beide gemeenten vinden dus nu al relatief vlot de weg naar elkaars voorzieningen.

Beide gemeenten met elkaar verbinden zou resulteren in een inwonersaantal van bijna 16.000 inwoners en een samengevoegde oppervlakte van ruim 7.000 ha.

De tabel hieronder geeft een aantal kerngetallen weer over het profiel van beide gemeenten. Meer details zijn te vinden in de gemeentelijke profielschetsen.

 

Kenmerk Zingem Kruishoutem Totaal
# inwoners (1/1/2015) 7.535 8.132 15.667
# huishoudens (1/1/2015) 3.029 3.254 6.283
Exploitatie-ontvangsten €8.176.000 €9.675.000 €17.851.000
Personeel (koppen) 72 78 150
OCMW-budget €571.000 €406.000 €977.000
Oppervlakte (ha) 2.393 ha 4.676 ha 7.069 ha
Bevolkingsdichtheid (inw/km2) 315 inw/km2 174 inw/km2 222 inw/km2
Gem inkomen/inwoner €18.371 €18.258
# leefloners 9 6 15