Hoorzittingen

Terugblik op een geslaagd burgerforum Kruishoutem-Zingem

Op donderdagavond 4 mei 2017 verzamelden 100 inwoners uit Kruishoutem en Zingem in gemeenschapscentrum de Griffel (Zingem) om mee na te denken over de nieuwe fusiegemeente vanaf 1 januari 2019. Zowel jongeren, medioren, raadsleden, verenigingen, directies van scholen als bedrijfsleiders, gingen in op de oproep van de twee gemeentebesturen om hun ideëen en bezorgdheden te formuleren over de fusie.

Aan verschillende denktafels werd op een constructieve manier ingegaan op de kansen en uitdagingen die de fusie biedt. Het viel daarbij op hoe snel de aanwezigen zich wisten te verplaatsen in de toekomstige situatie van één gemeente. De burgemeester van Kruishoutem merkte in zijn slotwoord op dat de inwoners heel vaak spraken over “onze gemeente”, wat meteen wijst op een goed gevoel bij de nieuwe fusiegemeente die er aan komt.

Het landelijk karakter en de sociale cohesie bewaren

Een greep uit de aandachtspunten die door de inwoners naar voor werden geschoven:

  • het landelijke karakter van de gemeente behouden en verder versterken. Kruishoutem-Zingem als poort naar de Vlaamse Ardennen.
  • de sociale cohesie blijven aanmoedigen en het verenigingsleven tenvolle ondersteunen;
  • Inspraak verzekeren voor bevolking en verenigingen;
  • een nieuw gemeenschapsgevoel bewerken voor Kruishoutem-Zingem, maar tegelijk de identiteit van de verschillende dorpen waarderen en erkennen;
  • het openbaar vervoer organiseren tussen Kruishoutem en Zingem en de fietsverbindingen verder verbeteren;
  • de gemeentebelastingen niet verhogen, en zo mogelijk de fusiebonus aanwenden voor het verlagen van de fiscale druk.

De bewoners beseffen dat er nog heel wat staat te gebeuren. Aan een van de denktafels werd de vergelijking gemaakt met een verliefd koppel dat na de euforie van de eerste maanden, de meer zakelijke kant heeft te regelen: de toekomstige woonst, de financiën, etc.

Het uitgebreid verslag leest u hier.

Fotoreportage

 

Hoorzittingen 26 - 28 en 30 september 2016

Naar aanleiding van het onderzoek van een vrijwillige fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem werden reeds drie hoorzittingen georganiseerd, één in Kruishoutem en twee in Zingem. Deze hoorzittingen werden bijgewoond door een 500-tal mensen.