Hoorzittingen

hoorzitting-zingemNaar aanleiding van het onderzoek van een vrijwillige fusie tussen de gemeenten Kruishoutem en Zingem werden drie hoorzittingen georganiseerd, één in Kruishoutem en twee in Zingem. Deze hoorzittingen werden bijgewoond door een 500-tal mensen.

In een later stadium van het fusie-onderzoek zullen alle inwoners in 2017 opnieuw uitgenodigd worden voor hoorzittingen.

De dialoog over de fusie is immers een permanent proces.