De nieuwe straatnamen zijn bekend

Identieke straatnamen in de fusiegemeente Kruisem zijn niet mogelijk en sterk gelijkende straatnamen zijn niet wenselijk. Om verwarring voor zowel inwoners als veiligheidsdiensten, postbedeling, overheidsdiensten, GPS-systemen ...  te voorkomen zullen een aantal straten vanaf 1 januari 2019 een nieuwe naam krijgen. In sommige straten zal dit ook gepaard gaan met een hernummering.

De Stropersstraat en de Groeneweg in Zingem en het Groenstraatje en de Gansstraat in Kruishoutem worden geschrapt.

Na een inspraakronde waarbij de bewoners en bedrijven van de betrokken straten, onze inwoners en de Heemkundige Kring straatnaamvoorstellen konden indienen, kozen de gemeentebesturen van Kruishoutem en Zingem nieuwe straatnamen die de respectievelijke gemeenteraden in juli voorlopig hebben aanvaard in afwachting van het openbaar onderzoek.

Tijdens dit openbaar onderzoek werden diverse bezwaren ingediend. Sommige van die bezwaren hebben, na advies van de straatnamencommissie en de cultuurraden, aanleiding gegeven tot het kiezen van een nieuwe naam.

De definitieve toekenning van een nieuwe straatnaam voor de Kouterstraat (oostkant) in Kruishoutem werd verdaagd naar een volgende zitting.

Hieronder vindt u een volledig overzicht van de nieuwe straatnamen die de gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem definitief hebben goedgekeurd.

Meer info

Zingem: dienst Burgerzaken - tel. 09 389 01 11 - bevolkingsdienst@zingem.be
Kruishoutem: dienst Burgerzaken - tel. 09 333 71 34 - burgerzaken@kruishoutem.be

KRUISHOUTEM

Oude benaming Nieuwe naam
Dijkstraat Breeakkerstraat Verwijzing naar de grote akkers ten westen van deze straat.


Zijstraat Boeregemstraat Plankbeekstraat Verwijzing naar de waterloop ‘Plankbeek’ die in deze omgeving gelegen is.


Kouterstraat (oostkant) Hoevenstraat verwijst naar de 3 hoeven in deze straat


Kouterstraat (westkant) Eikendreef Naar analogie met de aldaar aanwezige bomensoort.


Molenstraat Houtavestraat Verwijzing naar de oorspronkelijke plek waar de molen ‘Houtave’ stond.


Pontweg Veerweg ‘Pont’ verwijst naar ‘overzet’ of ‘veer’


Nachtegaalstraat (deelweg met Zingem en verlengde hiervan) Leeuwerikstraat opnieuw een benaming waarin de naam van een zangvogel voorkomt


Ouwegemsestraat Neerhofstraat Verwijzing naar de nabijheid van de neerhoven van de kastelen van Kruishoutem en Lozer in de Kasteelstraat.


Ommegangstraat Brouwerijstraat Er was in de Ommegangstraat vroeger een brouwerij gevestigd.


Galgestraat Keetestraat Verwijzing naar de ‘Ketehoeve’, naar de vroegere verbindingsweg met de Oudenaardsesteenweg ‘Keeteweg’ en naar de woning ‘De Kete” van de oud-burgemeester van Wannegem Aloïs Van Cauwenberghe.


Wandstraat Gersstraat Wandstraat ligt in het verlengde van de Gersstraat


Zijstraat van de Gersstraat (deel tussen de Wandstraat en Ooikestraat) Hazeveldweg Verwijzing naar ‘Haze veld’, een veldnaam ten westen van de Wandstraat.


Kwadestraat Sterrestraat Deze weg leidt naar het gehucht ‘Sterreke’. Er was hier vroeger ook een café met de naam ‘Sterreke’.


Gaverstraatje Lombaertstraat Deze weg loopt door het gehucht Lombaardskapelle, genaamd naar het nabij gelegen Lombaardsbedehuis.


Groenestraat Grasstraat De primaire betekenis van de Groenestraat is immers een met gras begroeide weg.


Looweg Loweg De Looweg ligt in het verlengde van de Loweg in Zingem.


Zijstraat Geldstraat Lapschuerestraat Betreft de doodlopende zijstraat van de Geldstraat. Dit gehucht is topografisch gekend als Lapschuere.


ZINGEM

Oude benaming Nieuwe naam  
Gaverstraat Tweebekenstraat
Leebeekstraat Wannelappersstraat Naast de Wannelapperskermis, het Wannelappersbos en Wannes Laps, is het enige wat nog ontbreekt een Wannelappersstraat. Wannelapper is een beroep dat door vele van onze voorouders werd uitgeoefend.


Moerasstraatje Vogelzangweg Deze weg loopt langs het nijverheidsgebied ‘Vogelzang’.


Nachtegaalstraat Leeuwerikstraat benaming waarin de naam van een zangvogel voorkomt


Warande Berkenhof Vóór de verkaveling stonden er meerdere berken(rijen) op het weiland. Nu staan er nog enkele berken, naast de vele andere bomen die de bewoners hebben aangeplant.


Appelhoekstraat Leystraat
Corbiepad Rolijnpad
Diepestraat Diepepad
Sint-Hilariuslindestraat Ledepontweg

 

Comments are closed.