Nieuwe straatnamen

Identieke straatnamen in de fusiegemeente Kruisem zijn niet mogelijk en sterk gelijkende straatnamen zijn niet wenselijk. Om verwarring voor zowel inwoners als veiligheidsdiensten, postbedeling, overheidsdiensten, GPS-systemen ... te voorkomen, werd daarom door beide gemeenteraden geopteerd om een aantal straatnamen te wijzigen. In sommige straten zal dit ook gepaard gaan met een hernummering. Enkele straatnamen worden geschrapt omdat de straten niet meer bestaan.

Op basis van een objectieve weging werd beslist in welke gemeente een van de twee identieke of sterk gelijkende straatnamen moet wijzigen. De weging bestaat er in om voor iedere straat punten toe te kennen:

  • per adres: 1 punt
  • per inwoner: 0,5 punt
  • per onderneming of vestiging: 1 punt

Hoe hoger de score, hoe hoger de impact bij een mogelijke verandering. In totaal krijgen 10 straten in Zingem en 16 straten in Kruishoutem een nieuwe naam en/of nieuwe huisnummers. De Stropersstraat en de Groeneweg in Zingem en het Groenstraatje en de Gansstraat in Kruishoutem worden geschrapt.

De gemeentebesturen erkennen dat een adreswijziging de nodige ongemakken met zich meebrengt. De inwoners van de straten waarvan de naam en/of huisnummer wijzigt, hebben of zullen persoonlijk een brief ontvangen met meer informatie.

Meer info

Zingem: dienst Burgerzaken - tel. 09 389 01 11 - bevolkingsdienst@zingem.be
Kruishoutem: dienst Burgerzaken - tel. 09 333 71 34 - burgerzaken@kruishoutem.be

Zingem Kruishoutem
Appelhoekstraat Boeregemstraat (zijtak)
Corbieland Dijkstraat
Diepestraat Galgestraat
Gaverstraat Gaversstraatje
Leebeekstraat Groenestraat
Loweg Kouterstraat
Moerasstraatje Kwadestraat
Nachtegaalstraat Looweg
Sint Hilariuslindestraat Molenstraat
Warande Nachtegaalstraat (deel)
Ommegangstraat
Ouwegemsestraat
Pontweg
Wandstraat

Inspraakproces (maart - april 2018)

Alle bewoners en ondernemingen van de betrokken straten worden aangeschreven en krijgen tot 20 april 2018 de mogelijkheid om een suggestie in te sturen voor een nieuwe naam voor hun straat. Ook geïnteresseerde inwoners kunnen suggesties doen. Zie www.fusiekz.be voor criteria en werkwijze.

Er wordt een gemeentelijke commissie samengesteld met vertegenwoordigers van de gemeentebesturen, de heemkundige kringen en de cultuurraden. Deze straatnamencommissie beoordeelt de  ingediende straatnaamvoorstellen en stelt vervolgens een lijst met drie suggesties per straat op. Uit deze lijst kiezen de beide schepencolleges, op voorstel van de fusiestuurgroep, de nieuwe straatnamen.

 

Openbaar onderzoek (juli - aug 2018)

De volgende stap is een openbaar onderzoek over het voorstel van een nieuwe straatnaam, gevolgd door een behandeling van de eventuele bezwaren. De cultuurraden brengen hierover advies uit.

 

Goedkeuring gemeenteraad (sept 2018)

Na het openbaar onderzoek volgt de uiteindelijke vaststelling van de nieuwe straatnamen door de gemeenteraden.

 

Uitvoering (okt - dec 2018)

Volgens de planning zijn de nieuwe namen bekend tegen eind september 2018. Op die manier is er nog voldoende tijd voor de betrokken inwoners, eigenaars en handelaars om de naamsverandering door te voeren. Een aantal instanties worden automatisch verwittigd. Eind december 2018 worden de nieuwe straatnaamborden geplaatst.

Wanneer wijzigt mijn adres?

De nieuwe straatnamen en huisnummers zijn van toepassing vanaf 1 januari 2019.

 

Wat met de postcodes?

De postcodes 9750, 9770, 9771 en 9772 blijven behouden.

 

Wie wordt automatisch verwittigd van mijn nieuw adres?

Om de hinder naar de burgers en bedrijven te beperken worden de volgende instanties automatisch ingelicht bij adreswijzigingen in het geval van een fusie:

  • alle openbare diensten zoals arbeidsongevallenverzekeraars, fondsen voor bestaanszekerheid, gewestelijke huisvestingsmaatschappijen, kassen voor jaarlijkse vakantie, kinderbijslag, Kind en Gezin, Sociale zekerheid, RVA, VDAB & ziekenfonds.
  • nutsbedrijven, kabelmaatschappijen, telefoonmaatschappijen, internetproviders (Telenet, Belgacom, Eandis, Farys ...)
  • Open street maps

 

De Vlaamse overheid, het Agentschap Binnenlands Bestuur en de gemeenten onderzoeken momenteel hoe nog meer instanties (vb. andere GPS-bedrijven, Kruispuntbank ondernemingen, inschrijving van voertuigen, inschrijving van dieren, …) automatisch kunnen ingelicht worden van de adreswijzigingen.

 

Wie moet ik zelf nog verwittigen?

U gaat ook best zelf na of er nog instanties verwittigd moeten worden. Denk daarbij aan familie en vrienden, verenigingen waar u lid van bent, bepaalde handelszaken, werkgever, bank, vakbond, abonnementen op kranten en tijdschriften ...

 

Moeten ondernemingen en verenigingen, waarvan de straatnaam of het huisnummer wijzigt, een melding maken aan het Belgisch staatsblad?

Ja. Dit wordt door het Belgisch Staatsblad gratis aangepast als er een attest bijgevoegd is van de gemeentelijke overheid (dit geldt dan als betalingsbewijs), op voorwaarde dat de publicatie beperkt is tot die opgelegde adreswijzigingen.

 

Kan ik een nieuw huisnummerplaatje krijgen?

In geval van een verplichte verandering van huisnummer kan u bij de gemeente een gratis huisnummerplaatje (standaard uitvoering) afhalen. U kan uiteraard ook een eigen huisnummer aanbrengen, altijd rechts van de voordeur op ooghoogte of zichtbaar aan de hoofdingang indien het huis niet aan de openbare weg grenst.

 

Wat met mijn identiteitskaart?

Het gemeentebestuur nodigt iedereen persoonlijk uit wiens adres werd gewijzigd om de adreswijziging kosteloos om te zetten op de chip van de bestaande ID-kaart (kinderen, Belgen, vreemdelingen).

 

Comments are closed.