De vijf kanshebbers voor de nieuwe naam van de fusiegemeente zijn gekend!

De gemeentebesturen van Zingem en Kruishoutem ontvingen 235 naamvoorstellen voor de nieuwe fusiegemeente. Na het weghalen van identieke namen bleven er nog 218 unieke naamvoorstellen over.

Een jury van 34 personen herleidde deze lijst tot een top 5. De juryleden werden enkele dagen geleden gevraagd om hun persoonlijke top 5 door te geven. 152 namen werden door geen enkel jurylid gekozen. Idyllisch klinkende namen als Lindegem,Groenhove of Hagelinde vielen eveneens snel af. Glooigem en Ardennenpoort konden net niet meedoen aan de laatste stemronde waarbij de jury uiteindelijk nog een keuze moest maken uit 11 namen.

De uiteindelijke kanshebbers zijn: Kruisem, Molenkouter, Negendorpen, Rooigemdal en Wallegem.

Kruisem
Samentrekking van de twee bestaande gemeentenamen.
Het fictieve dorp uit de boeken van de Kruishoutemse jeugdauteur Marc De Bel.

Molenkouter
Verwijst naar de molens in Zingem en Kruishoutem en de vele kouterlandschappen in beide gemeenten.

Negendorpen
Verwijst naar Huise, Zingem, Ouwegem, Kruishoutem, Lede, Wannegem, Lozer, Marolle en Nokere. Op die manier blijft elk dorp de erkenning krijgen voor zijn eigenheid en wordt de nadruk gelegd op de verzameling van de 9 dorpen en niet meer op de 2 gemeenten Kruishoutem en Zingem.

Rooigemdal
Verwijst naar de Rooigembeek die door Kruishoutem en Zingem stroomt.

Wallegem
Verwijst naar de Wallebeek die door Kruishoutem en Zingem stroomt.

Online stemmen

Iedere inwoner van Zingem en Kruishoutem vanaf de leeftijd van 12 jaar kan van 1 t.e.m. 30 juni via deze website stemmen op zijn / haar favoriete nieuwe gemeentenaam.

Alle stemgerechtigden kunnen slechts één keer stemmen (registratie via rijksregisternummer). Een ingezonden stem kan niet meer gewijzigd worden.

Inwoners die niet over internet beschikken, kunnen hun keuze ook telefonisch of persoonlijk aan de infobalie van de gemeentehuizen meedelen. Het vermelden van het rijksregisternummer is ook in deze gevallen een voorwaarde.

Op basis van deze stemming en na advies van beide cultuurraden zullen de gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem in het najaar de best passende naam kiezen.

Straatnaam van de te wijzigen straat (vereist)

In de gemeente
KruishoutemZingem

[recaptcha]

 

Comments are closed.