Inwoners krijgen de kans om mee te beslissen over de naam van de nieuwe fusiegemeente

Vrijdag 31 maart was de deadline voor het indienen van voorstellen voor de naam van de toekomstige fusiegemeente. Uit deze eerste ronde kwamen meer dan 200 voorstellen. Ook bij de verdere selectie worden de inwoners betrokken.

Bij de definitieve beslissing tot fusie van de gemeenten Kruishoutem en Zingem moet onder andere een naam voor de nieuwe gemeente opgegeven worden. Meteen na de principiële beslissing in december 2016 gingen beide besturen dan ook aan de slag met de zoektocht naar een nieuwe naam. De oproep sprak van ‘een nieuwe en originele naam, die de verbinding tussen alle inwoners van de nieuwe gemeente symboliseert’.

Jury selecteert vijf namen

De 235 suggesties zullen nu voorgelegd worden aan een jury van 32 personen. Elke gemeentelijke adviesraad zal hiervoor een vertegenwoordiger aanduiden (acht voor Zingem en acht voor Kruishoutem).  De overige 16 personen zullen bij lottrekking van de rijksregisternummers uit de inwonerslijsten van Zingem en Kruishoutem aangeduid worden. Ook bij deze lottrekking zal rekening gehouden worden met een gelijke verdeling volgens gemeente, geslacht en leeftijd (nl. elk 8 personen verdeeld over 4 mannen en 4 vrouwen en in de leeftijdscategorieën 14-24 jaar, 25-55 jaar, 56-75 jaar en +75 jaar). Deze jury zal op 29 mei 2017 samenkomen om vijf namen te selecteren.

Onlinestemming

Op deze vijf namen zal vervolgens gestemd kunnen worden via een ruime online-bevraging op deze website.

De uiteindelijke beslissing over de nieuwe naam van de fusiegemeente wordt dan genomen door de beide gemeenteraden van Kruishoutem en Zingem.

Comments are closed.