Het fusierapport stelt dat de fusie tot meer bestuurskracht zal leiden

Na de bekendmaking van de fusie in september werd in dialoog getreden met zowel Kruishoutem- als Zingemnaren via de hoorzittingen, de adviesraden, de website fusiekz.be, enz. Ook het personeel van beide gemeentes werd bevraagd. Dit alles resulteerde in een 56 pagina’s tellend fusierapport, dat uiteindelijk aan de basis lag van de gemotiveerde principebeslissing die in december 2016 werd genomen door beide gemeenteraden.

Samengevat stelt het rapport dat de fusie tot meer bestuurskracht zal leiden. Dit betekent dat er meer mensen en middelen zullen kunnen worden ingezet voor de noden van de gezinnen, verenigingen en bedrijven op het grondgebied. Ook voor het personeel ontstaan mogelijkheden om zich te specialiseren en te verdiepen. Met bijna 16 000 inwoners wordt de fusiegemeente ook een middelgrote gemeente die meer gewicht in de schaal kan leggen en bijgevolg ook zwaarder kan wegen in gesprekken met andere besturen.

Het rapport toont verder ook aan dat door de fusie een financieel slagkrachtige gemeente zal ontstaan. De fusie zal leiden tot efficiëntiewinsten en besparingen, bijvoorbeeld inzake aan te kopen verzekeringen, ICT-systemen en ander materiaal. De schuldovername door Vlaanderen van bijna 8 miljoen euro creëert een jaarlijks in te vullen beleidsruimte van 476.000 euro. Dit zal zorgen voor lastenverlagingen, betere dienstverlening en versneld uitgevoerde investeringen.

Lees hier het volledige rapport (fusierapport finaal (003)).

Comments are closed.