Gemeenteraden keuren fusie principieel goed

De gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem keurden de fusie van de beide gemeentes principieel goed. Dit is een nieuwe en belangrijke stap in het fusieproces dat kort na de zomer werd ingezet met o.a. hoorzittingen waarop honderden inwoners aanwezig waren.

In de voorbije maanden is een intense dialoog opgezet met de Kruishoutem- en Zingemnaren, rechtstreeks, via de website fusiekz.be, de adviesraden, enz. Ook werd het personeel van beide gemeentes betrokken in het fusie-onderzoek. Dit alles resulteerde in een 56 pagina’s tellend fusierapport. In dit rapport worden de voor- en nadelen van een mogelijke fusie onderzocht.

De conclusie is dat de fusie tot meer bestuurskracht zal leiden. Meer mensen en middelen kunnen ingezet worden voor de noden van de gezinnen, verenigingen en bedrijven op ons grondgebied. De dienstverlening kan versterkt en zelfs uitgebreid worden. Het is daarbij uitdrukkelijk de bedoeling om alle loketdiensten (gemeentehuis, containerpark, bibliotheek, sporthal,…) open te houden.  Voor het personeel ontstaan mogelijkheden om zich te specialiseren en te verdiepen.

Door de fusie ontstaat ook een financieel slagkrachtige gemeente. De fusie zal leiden tot efficiëntiewinsten en besparingen, bijvoorbeeld inzake aan te kopen verzekeringen, ICT-systemen en ander materiaal. De fusiebonus van bijna 8 miljoen euro creëert een jaarlijks in te vullen beleidsruimte van 476 000 euro. Dit zal zorgen voor lastenverlagingen, betere dienstverlening en versneld uitgevoerde investeringen.

Welke zijn de volgende stappen in het fusieproces?

Er moeten nog heel wat zaken onderzocht en uitgeklaard worden. Daarom wordt onder leiding van de eerder opgerichte stuurgroep (met daarin de 2 burgemeesters, 2 gemeentesecretarissen en 2 schepenen) een proces op gang getrokken met diverse thematische werkgroepen.

In die werkgroepen zullen de betrokken gemeentelijke ambtenaren, in overleg met de bevoegde schepenen, punt per punt voorstellen uitwerken om van de fusie een succes te maken voor alle inwoners.

Ook zal de dialoog worden verdergezet, er komen nieuwe hoorzittingen voor alle inwoners, gezamenlijke vergaderingen van alle adviesraden en vergaderingen met vertegenwoordigers van alle partijen uit de gemeenteraad, meerderheid én oppositie.

Dit alles zal uiteindelijk leiden tot een definitieve fusiebeslissing, die de 2 gemeenteraden in de loop van 2017 moeten nemen. Daarna zal het Vlaams Parlement met een decreet de fusie van Zingem en Kruishoutem bekrachtigen.

Info

Alle informatie over het fusie-onderzoek en alle reeds gestelde vragen en antwoorden, vindt u op www.fusiekz.be. Uw vraag kan u stellen via vragen@fusiekz.be

Comments are closed.