Vlaamse Regering keurt fusiedecreet gemeenten goed

fusiesHet Vlaams Parlement heeft op woensdag 15 juni 2016 het decreet over de vrijwillige samenvoeging van gemeenten goedgekeurd.  Het decreet voorziet in:

  • een eenmalige fusiebonus: schuldovername ten belope van maximaal 500 euro schuld per inwoner, met een max. van 20 miljoen per fusie;
  • een waarborgregeling dat gefuseerde gemeenten nooit minder zullen ontvangen dan de som van wat ze voorheen elk apart ontvingen uit het gemeentefonds
  • een tijdelijk groter aantal schepenen na de fusie: +2 in de eerste legislatuur, +1 in de tweede legislatuur.

Meer info: http://lokaalbestuur.vlaanderen.be/nieuws/vlaams-parlement-keurt-fusiedecreet-gemeenten-goed

 

Comments are closed.