Eerste Kruisemse schepencollege verdeelt bevoegdheden

Op 14 oktober gingen de Kruisemnaren voor het eerst naar de stembus voor een nieuw gemeentebestuur voor de fusiegemeente. Een historische verkiezing. De meerderheid duidde de leden van het nieuwe schepencollege aan en verdeelde ook de bevoegdheden.

Lees meer

Mijn adres wijzigt! Wat nu?

Door de wijziging van de gemeentenaam krijgt iedere inwoner, onderneming en vereniging van deze nieuwe gemeente een nieuw adres. Sommigen krijgen naast een nieuwe gemeentenaam ook een nieuwe straatnaam en of huisnummer.

Door deze adreswijziging zal u enkele acties moet ondernemen, zoals bv. het doorgeven van uw gewijzigde adres aan enkele instanties.

Lees meer

De nieuwe straatnamen zijn bekend.

Identieke straatnamen in de fusiegemeente Kruisem zijn niet mogelijk en sterk gelijkende straatnamen zijn niet wenselijk. Om verwarring voor zowel inwoners als veiligheidsdiensten, postbedeling, overheidsdiensten, GPS-systemen ... te voorkomen, werden een aantal straatnamen gewijzigd. In sommige straten gaat dit ook gepaard met een hernummering. Enkele straatnamen worden geschrapt omdat de straten niet meer bestaan.

Lees meer

De fusie is er! Op 1 januari 2019 versmelten Zingem en Kruishoutem tot Kruisem!

Op dinsdag 14 november 2017 om 19.00 u. keurden de gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem gelijktijdig de fusie van beide gemeenten goed. Dit betekent dat zij vanaf 1 januari 2019 versmelten tot 1 gemeente. Deze nieuwe fusiegemeente krijgt de naam Kruisem.

Lees meer

Kruishoutem en Zingem fusioneren tot Kruisem

In het voorjaar stelden de inwoners van Kruishoutem en Zingem 235 namen voor als naam voor de nieuwe fusiegemeente. Een volksjury van 34 Zingem- en Kruishoutemnaren koos uit deze lijst dan 5 namen: Molenkouter, Negendorpen, Kruisem, Rooigemdam en Wallegem.

Via een online enquête kon u stemmen op uw favoriet. Van de 1578 uitgebrachte stemmen ging er maar liefst 61% naar Kruisem. De nummers 2 en 3 volgden op ruime afstand: Negendorpen (14%) en Rooigemdal (10%)‎.

Kruisem zal dan ook op 14 november als naam voor de nieuwe fusiegemeente voorgesteld worden aan de gemeenteraden van Zingem en Kruishoutem. Zij nemen hierover een definitieve beslissing.

Mooi is dat zo een fictief dorp tot leven komt. Kruisem bestaat immers al 25 jaar in de boeken van populair jeugdschrijver en Kruisemnaar Marc De Bel.

 

Kruishoutem en Zingem onderzoeken of een fusie beide gemeenten kan versterken en hun inwoners ten goede komt

Fusie Kruishoutem - Zingem

 

Nieuws